Kontakt

Prvi kontakt:

Telefon: +386 1 427 32 13, 428 36 50
Fax: +386 1 427 31 91
Elektronska pošta: omega@omega.si

Vodstvo:
mag. Anton Kovač, direktor
Gregor Kovač, prokurist

Splošne informacije, računovodstvo, naročila:
Sandra Vrhovnik, univ. dipl. geo.
Robert Jama, univ. dipl. ekon.
Matevž Miklavc

Prodaja in svetovanje, razvoj metod, storitve:

Sciex:
mag. Anton Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Minka Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Sašo Čebašek, univ. dipl. kem.


ThermoFisher Scientific:
dr. Nataša Toplak, univ. dipl. biol.
dr. Minka Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Urška Sivka, univ. dipl. inž. zoot.
Ana Rant, univ. dipl. biokem.
Doris Pavlin, univ. dipl. biol.
Miha Kovač, dr. vet. med.


Perkin Elmer:
dr. Simon Koren, univ. dipl. biokem.
mag. Anton Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Anja Veronovski, univ. dipl. inž. kem.


Servisne storitve, podpora in zagotavljanje kakovosti:

Masna spektroskopija sklopljena s kromatografijo, robotska avtomatizacija, molekularna biologija:
dr. Andrej Hanzlowsky, univ. dipl. kem.

Molekularna biologija:
Tine Zalokar, univ. dipl. inž. elektr.
Sandi Pušnik, mag. mikrobiol.

Spektroskopija, termična analiza, kromatografija in druge tehnike:
Leon Korošec, univ. dipl. inž. kem.
dr. Andrej Hanzlowsky, univ. dipl. kem.
Marko Mitar, univ. dipl. inž. el.