Kontakt

Prvi kontakt:

Telefon: +386 1 427 32 13, 428 36 50
Fax: +386 1 427 31 91
Elektronska pošta: omega@omega.si

Vodstvo:
mag. Anton Kovač, direktor

Splošne informacije, računovodstvo, naročila:
Sandra Vrhovnik, univ. dipl. geo.
Robert Jama, univ. dipl. ekon.
Matevž Miklavc

Prodaja in svetovanje, razvoj metod, storitve:

Sciex:
mag. Anton Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Minka Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Sašo Čebašek, univ. dipl. kem.


Life Technologies:
dr. Nataša Toplak, univ. dipl. biol.
dr. Minka Kovač, univ. dipl. inž. kem.
Ana Rant, univ. dipl. biokem.
Doris Pavlin, univ. dipl. biol.


Perkin Elmer:
dr. Simon Koren, univ. dipl. biokem.
mag. Anton Kovač, univ. dipl. inž. kem.
dr. Anja Veronovski, univ. dipl. inž. kem.


Servisne storitve:

Masna spektroskopija sklopljena s kromatografijo, robotska avtomatizacija, molekularna biologija:
dr. Andrej Hanzlowsky, univ. dipl. kem.

Molekularna biologija:
Tine Zalokar, univ. dipl. inž. elektr.

Spektroskopija, termična analiza, kromatografija in druge tehnike:
Leon Korošec, univ. dipl. inž. kem.
dr. Andrej Hanzlowsky, univ. dipl. kem.
Marko Mitar, univ. dipl. inž. el.